2-Bromoethylammonium bromide for synthes 100g, Merck

    Liên hệ

    2-Bromoethylammonium bromide for synthes Merck, Code: 8201760100, là hóa chất tinh khiết, dạng tinh thể, màu trắng, dùng trong phân tích, tổng hợp các chất trong phòng thí nghiệm, viện nghiên cứu,…Quy cách đóng gói 100g