5-Amino-2,3-dihydrophthalazine-1,4-dione for synthesis 10g Merck

    Liên hệ

    5-Amino-2,3-dihydrophthalazine-1,4-dione for synthesis code 8200710010, xuất xứ Merck – Đức. Là chất rắn có công thức hóa học C₈H₇N₃O₂. Hóa chất được sử dụng trong phân tích, tổng hợp các chất hóa học tại phòng thí nghiệm trường học, viện nghiên cứu,… Quy cách đóng gói trong chai nhựa 10g