Bismuth(III) oxide EMPLURA® 25kg Merck

    Liên hệ

    Bismuth(III) oxide EMPLURA® code 1018629025. Hóa chất có dạng bột, màu vàng, dùng trong phân tích hóa vô cơ như phản ứng với các axit vô cơ để tạo ra các muối bismut(III) tương ứng. Quy cách đóng gói: thùng 25kg.

    Category: