Buffer solution (boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide), traceable to SRM from NIST and PTB pH 10.00 (20°C) Certipur® 10l Merck

    Liên hệ

    Buffer solution (boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide), traceable to SRM from NIST and PTB pH 10.00 (20°C) Certipur®. Code: 1094389010. Là dung dịch đệm đảm bảo độ pH của dung dịch trong quá trình phân tích. Quy cách: Titripac PE/Alu 10L

    Category: