Ethanol absolute EMPLURA® 180L Merck

    Liên hệ

    Ethanol absolute EMPLURA®. Code: 8187609180. Tên khác: Ethyl alcohol, EtOH. Hình thể: thể lỏng, không màu, mùi cồn. Là hóa chất tinh khiết có nhiều ứng dụng trong phòng thí nghiệm. Dùng trong phân tích và tổng hợp hóa học.