N,N-Dimethylformamide for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. PhEur 1l glass Merck

    Liên hệ

    N,N-Dimethylformamide for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. PhEur Merck, code: 1030531000. Hóa chất có dạng lỏng, không màu, là dung môi với tốc độ bay hơi thấp được sử dụng trong sản xuất sợi acrylic và nhựa. Quy cách đóng gói: chai thủy tinh 1l.

    Category: