Phenol red (phenolsulfonphthalein) Reag. Ph Eur 100g Merck

    Liên hệ

    Phenol red (phenolsulfonphthalein) Reag. Ph Eur code 1593750100. Là một chất chỉ thị pH được sử dụng phổ biến trong nghiên cứu sinh học cũng như hóa học, thường được bổ sung vào môi trường nuôi cấy vi sinh, hay tế bào nhằm giúp người dùng có thể nhận biết được sự ổn định pH môi trường. Quy cách: Chai thủy tinh 100g

    Category: