Samarium powder for synthesis 10g Merck

    Liên hệ

    Samarium powder for synthesis. Code: 8144790010. CTHH: Sm. Quy cách: Chai thủy tinh 10g. Được sử dụng trong tổng hợp hóa học. Dùng nhiều trong phòng thí nghiệm và công nghiệp

    Category: