Sulfuric acid c(H₂SO₄) = 0.05 mol/l (0.1 N) Titripur® Reag. Ph Eur 4L Merck

    Liên hệ

    Sulfuric acid c(H₂SO₄) = 0.05 mol/l (0.1 N) Titripur® Reag. Ph Eur xuất xứ Merck – Đức code 1090744000. Hóa chất được sử dụng làm thuốc thử trong phân tích hóa học tại phòng thí nghiệm. Được sử dụng làm chất xúc tác axit để chuyển đổi cyclohexanone oxime thành caprolactam. Quy cách đóng gói trong chai nhựa/ nhôm 4L