Universal peptone M 66 for microbiology 1kg Merck

    Liên hệ

    Universal peptone M 66 for microbiology. Code: 1070431000. Có nhiều ứng dụng trong nghiên cứu và phân tích hóa sinh. Quy cách: Chai nhựa 1kg.