Yeast extract agar for microbiology Merck Đức

    Liên hệ

    Yeast extract agar for microbiology Merck Đức. Độ pH (sau khi khử trùng): 6,3 – 6,7 ở 35 g/l, 25°C. Dùng để làm môi trường nuôi cấy vi sinh. Quy cách: Chai nhựa 500g.