Zinc sulfate solution c(ZnSO₄) = 0.1 mol/l Titripur® Reag. Ph Eur 1L Merck

    Liên hệ

    Zinc sulfate solution c(ZnSO₄) = 0.1 mol/l Titripur® Reag. Ph Eur. Code: 1088791000. Quy cách: Chai nhựa 1l. Trạng thái: lỏng, không màu. Là thuốc thử trong phân tích. Sử dụng rộng rãi trong công nghiệp và các phong thí nghiệm.

    Category: